De Afbouwer Benelux B.V2018-05-06T09:46:13+00:00

WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ DOEN

De Afbouwer Benelux B.V. levert maatoplossingen

De Afbouwer Benelux B.V. is een toonaangevend droge afbouwer, gespecialiseerd in metal stud systemen, systeemplafonds en Estrich vloeren. Wij onderscheiden ons met innovatieve oplossingen voor brand, geluid, akoestiek en logistiek. Zo werken we met een revolutionaire wandsysteem Wall-linQ Tape Drywall System® dat veel voordelen biedt aan gebruikers en voldoet aan alle nationale en Europese eisen op het gebied van geluidsisolatie, brandwerendheid, duurzaamheid en Arbowetgeving.

De Afbouwer Benelux B.V. levert maatoplossingen die we in nauw overleg met onze opdrachtgevers samenstellen. Vooraf bepalen we de strategie voor vloeren, wanden en plafonds. Vervolgens nemen we het hele proces uit handen zodat u zich kunt richten op uw eigen activiteiten in school, bedrijf, ziekenhuis of kantoor.

PROJECTEN

De Afbouwer Benelux maakt zowel grote als kleine projecten. Zie hieronder voor een aantal impressies.

INNOVATIE

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord werken

Gezien de wereldwijde groei van verkeer, bevolking en bebouwing wordt het steeds belangrijker om verantwoord met onze omgeving om te gaan. De bouwsector kan daar een grote rol in spelen door te kiezen voor duurzame, milieuvriendelijke materialen.

Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor milieu en mens. Niet alleen voor de mensen die er gebruik van maken: Het Wall-LinQ systeem is ook arbeidsvriendelijk voor onze specialisten. Want we willen ook duurzaam omgaan met arbeid zodat mensen langer gezond kunnen werken. Wall-LinQ is bovendien financieel aantrekkelijker dan traditionele wandsystemen.

De Afbouwer Benelux B.V. onderschrijft de strategische agenda van Bouwend Nederland, die onder meer inzet op:
• Vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, energie, minder vervuilende uitstoot en afval, met als uiteindelijke doelstelling een volledig circulaire economie
• De toenemende vraag naar energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur.

ONZE PRODUCTEN

CONTACT

De Afbouwer Benelux B.V.
Maasboulevard 63 | 5237 WL ‘s-Hertogenbosch
Martijn Rovers (073) 6895301 | E-mail: info@deafbouwer.nl
Johan Rutten (06) 51988549 | E-mail: johan@deafbouwer.nl

Privacyverklaring